مطالب مفید - باغ تالار در کرج
1395/07/06 15:25

یخ خشک

یخ خشک

یخ خشک نوعی یخ با دمای منفی 22 درجه ساتیگراد است که وقتی داخل آب جوش ریخته شود بسرعت تبخیر شده و تبدیل به یک بخار آب سنگین میشود که برای فیلم و عکس بسیار زیباست این بخار سمی نیست و بدون بو و چیزی که از خود بجا میگذارد فقط شبنم آب است .

باغ تالار در کرج

باغ تالار کرج

باغ تالار

بهترین باغ تالار در کرج

پیشرفته ترین باغ تالار در کرج
بروزترین باغ تالار در کرج

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

باغ تالار در کرج

باغ تالار در کرج صالحی

باغ تالار در کرج

باغ تالار در کرج صالحی

باغ تالار

باغ تالار صالحی

باغ تالار در کرج

باغ تالار کرج

باغ تالار

بهترین باغ تالار در کرج

پیشرفته ترین باغ تالار در کرج
بروزترین باغ تالار در کرج

باغ تالار در کرج

باغ تالار در کرج صالحی

باغ تالار در کرج

باغ تالار در کرج صالحی

باغ تالار

باغ تالار صالحی

باغ تالار در کرج

باغ تالار کرج

باغ تالار

بهترین باغ تالار در کرج

پیشرفته ترین باغ تالار در کرج
بروزترین باغ تالار در کرج